20.09.15

OKTOBER - DUGNAD

Som dere vet så er oktober stengt for ordinær skyting pga jakt i området.

Vi benytter da som vanlig tiden til å utbedre utebanen. Fellesdager for dugnad er lørdager fra kl 10.00 og utover dagen. Det vil i tillegg bli jobbet på hverdager med anleggsmaskiner - spesielt på 100 meter´s banen

Liste over ting som skal fikses:

Ferdigstille "pølseboden"

Male alle bygninger

Feste løse kledningsbord på klubbhus

Dekkvollen på 100 meter´n

Belysning

Skivetrekk 25 meter

Generell rydding

29.06.15

DYNAMISK SKYTING - KLUBBMESTERSKAP

Ny dato for klubbmesterskapet.

Endret til 7. november !!!!

Dynamisk gruppe skal avholde klubbmesterskap

Andre øvelse - Standard - avholdes lørdag 7. november kl 10.00

Dynamisk gruppe skal kun benytte 100 meters banen så 25 meter´n vil være åpen for annen skyting. OBS !!!!! Det vil ikke bli mulig å skyte på 50 metersholdet disse dagene.

22.04.15

Seniorgruppa - - - - - NAIS skyting

Programmet er som vanlig 30 skudd pluss 5 prøveskudd og det er oppstart kl 18.15 for NAIS skyting.

Etter merkeskytinga så er det fri trening. Jan Erik Brandbu har ansvaret for skytinga og for registrering av disse interne klubbstevnene og resultatene. Vi ajourfører lister regelmesig og de legges ut på vår hjemmside.

Kveldene er åpne for alle klubbmedlemmer - ikke bare seniorer...

Velkommen !!

 

17.12.13

Adgang til skytebaner

De som ønsker å ha adgang til våre baner må huske på å søke om fornyet tilgang til Kulås og Bjørndalen. Nøkkelkoder gis altså kun for et år om gangen og gis til de som oppfyller kravene for tildeling. Les teksten under for kriteriene - - -

Følgende kriterier, som alle må være oppfylt, er fastsatt for å kunne få tilgang til nøkkel på sportslig grunnlag:

* Ha vært medlem i minimum 12 måneder

* Deltatt på minimum 4 stevner i løpet av siste 12 måneders periode

* Gjennomført minimum 20 registrerte treningsøkter i løpet av siste 12 måneders periode

* For seniorskyttere kan 8 deltagelser i seniorgruppas organiserte treninger kompensere for stevnedeltagelse

* Deltagelse på organiserte dugnader og arrangementer teller som en treningsøkt

* Medlemmer som ønsker tilgang til nøkkel på sportslig grunnlag må selv dokumentere sin aktivitet hvert år. 

* Skriftlig dokumentasjon som inneholder datoer for oppmøter og stevneresultater må være styret i hende senest 1. november.

Hvis ingen dokumentasjon foreligger etter 1. november vil tilgangen til nøkkelskap opphøre 1. januar påfølgende år.

13.04.11

Grasrotandelen fra Norsk Tipping

Bli med å støtte Sarpsborg Pistolklubb!

Det er nå mulig å støtte klubben gjennom Grasrotandelen hos Norsk Tipping. For de av dere som allerede spiller på norsk tipping, er dette en enkel å ikke minst gratis sak! I vedlegget følger en enkel info om hvordan du kan bidra og hvordan midlene fordeles.

Dette er summene som vi har mottatt så langt:

Pr. 31.12.2011  kr.   3725,69

Pr. 31.12.2012  kr. 11104,61

Pr. 31.12.2013  kr. 12193,75

Pr. 30.09.2014  kr. 13.201,32

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen i klubben har startet opp jobbingen for å finne nye kandidater til valget på årsmøtet. Tips eller ønsker rettes til følgende mail:  valg@sarpsborgpk.com

Treningstider 100 meter´s banen

Det har vært en del diskusjon om fordelingen av skytetider på utebanen - styret har derfor på styremøtet den 20. august vedtatt følgende fordeling av treningstidene.

Mandag   -  Dynamisk gruppe

Tirsdag    -  PPC gruppe

Onsdag    -  Dynamisk gruppe

Torsdag   -  Åpen for alle /CAS gruppe har fortrinn

Fredag     -  Felt gruppe

Lørdag     -  PPC og Dynamisk deler dagen

Luftskyting Kulås

Vi startet opp høstsesongen torsdag 1. september. Vi ønsker alle "gamle" og nye skyttere velkommen.

For de som har lyst til å forsøke seg på øvelsen luftpistol så er det bare å stille opp på tirsdager. Ungdommene skyter fra kl 18.00 til 19-19.30 og deretter så kan seniorer begynne sin trening.

Vi har en rekke luftpistoler til utlån både med høyre og venstre skjefte. All luftskyting foregår nå på Megalink elektroniske skiver.

Ønsker dere mer info så kan det sendes til vår email adresse nestleder@sarpsborgpk.com

Alle er hjertelig velkommen !

Bane og felt stevner ISSF, PPC NM og CAS NM og dyn

Lister opp en del stevner som avholdes høst.

7. november   - Klubbmesterskap Dynamisk - 100 metern - Standard

29. november - Norgesfelt Bjørndalen

11. desember - Sprintluft - Kulås fra kl 18.00 - klubbmesterskap

12. desember - Sprintluft - Kulås fra kl 09.00 - klubbmesterskap

12. desember - 40/60 skudd luft - Kulås - klubbmesterskap

13. desember - Sprintluft - Kulås fra kl 09.00 - klubbmesterskap

13. desember - 40/60 skudd luft - Kulås - klubbmesterskap

Klubbartikler!

Visste du at SPK selger klubbartikler med vår logo?

Vi har inngått en avtale med Univern i Sandesund. Der kan dere få kjøpt en softshell jakke inkl hette. Den leveres med klubbens logo på ryggen og på venstre brystlomme og et norskt flagg på høyre arm. Mot et tillegg så kan dere også få satt på deres navn. Denne får vi for kr 500,- Meget fin jakke !!!

Som før så har vi også andre artikler med logo  -  

Svart caps m logo kr 50,-

T-shirt med liten logo foran, og stor på rygg: kr 150,-

Collegegenser, grå med liten logo foran, og stor på rygg: kr 350,-

I tillegg har vi store og små tøymerker for hhv kr 50,- og 80,-

Alt finnes å få kjøpt både på ute- og inne banen vår! Hvis det ikke er noen igjen så kontakt nestleder på telefon eller på mail til nestleder@sarpsborgpk.com

Skyting med skyteleder

Innebanen

All skyting med skyteleder vil i år også kun foregå på innebanen i Kulås. Det vil si at skyteledere slipper å dra med seg våpen og diverse opp på Bjørnlandbanen.

Nye lister med skyteledere er hengt opp på innebanen og noen ekstra kopier er lagt på bordene på bane I 

Skytetider er mandager og onsdager fra 18:00 til 21.00

Luftskyting for ungdom på tirsdager fra 18.00 - 20.00 og seniorer fra 20.00 og utover kvelden.

Utebanen

Det er satt opp en egen liste over skyteledere på utebanen. Deres oppgave er å låse opp skivebua og henge opp flagg. Banen skal da være åpenn for de medlemmer som ønsker å skyte ute fra kl. 18.00 og utover til kl 21.00

OBS !

Hvis det ikke er folk som skyter etter 19.00 - 20.00 så er det store muligheter til at skyteleder har låst og dratt hjem.